Sinice zwalczanie

Sinice zwalczanie – ogromny, a jednocześnie szybki wzrost sinic, zwłaszcza gatunków toksycznych, stanowi poważny problem. W rezultacie pogarsza się nie tylko jakość wody, ale znacznie wzrasta ryzyko dla zdrowia i życia organizmów wodnych, a zwłaszcza użytkowników łazienek. Z tego powodu zbiorniki wykorzystywane do rekreacji i sportu, w których zakwitły sinice, są zamknięte, co z kolei […]